Jurorzy konkursu filmów dokumentalnych

Brak komentarzy

Jarosław Czembrowski

Bibliotekoznawca, filmograf od ponad 30 lat związany ze Szkołą Filmową w Łodzi, od roku 2010 dyrektor Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej uczelni.
Twórca i redaktor naczelny działającej od 1998 roku Internetowej Bazy Filmu Polskiego filmpolski.pl.

A Library Science graduate, filmographer associated with the Film School in Łódź for over 30 years, since 2010 director of the Library and Film Information Centers of Film School. Creator and editor-in-chief of filmpolski.pl, the Polish Internet Film Base, operating since 1998.


Lidia Duda
Reżyserka i scenarzystka filmów dokumentalnych. Dwa razy otrzymała Grand Prix Złoty Lajkonik na Krakowskim Festiwalu Filmowym,
za filmy Herkules (2005) i Uwikłani (2012). Zdobywczyni Grand Prix na wielu światowych festiwalach filmowych. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Polskiej Akademii Filmowej, Gildii Polskich Reżyserów Dokumentalnych. Od 2006 roku ekspert PISF.

Director and screenwriter of documentary films awarded at festivals in Poland and abroad. The member of the Polish Filmmakers Association, the Polish Film Academy and the Documentary Directors Guild of Poland. Expert of the Polish Film Institute.


Mikael Lypinski
Reżyser, fotograf, podróżnik. Urodzony w Sztokholmie. Absolwent reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Autor wielu krótkich filmów fabularnych, reklam telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych, wśród nich Desert Coffee, za który otrzymał Grand Prix na 28. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu
oraz Specjalną Nagrodę Jury na 13. DocsMX w Mexico City.

Film director, photographer, traveller. Born in Stockholm. A graduate of Film School in Łódź. Author of many short feature films, television commercials
and documentaries, among them Desert Coffee, for which he received the Grand Prix at the 28th Media Festival Man in Danger and the Special JuryAward on the 13th edition of DocsMX in Mexico City.


Marta Prus
Reżyserka filmowa. Absolwentka Reżyserii w PWSFTviT, doktorantka. Dwukrotna laureatka MKiDN za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej i Nagrody Wiesława Nowickiego dla najlepiej rokującego młodego twórcy filmowego. W 2017 roku zadebiutowała wielokrotnie nagradzanym Over the Limit. Magazyn „Variety” zaliczył ją do grona 10 twórców filmowych z Europy, których karierę warto śledzić.

Graduate of Directing at the Polish National Film School, a PhD student. The laureate of the Ministry of Culture and National Heritage for outstanding achievements in artistic creativity and the Wiesław Nowicki Award for the most promising young filmmaker. In 2017, she made her debut with the award-winning Over the Limit. The magazine ”Variety” included her among the 10 filmmakers from Europe, whose career is worth following.


Bogusław Sułkowski
Założyciel Katedry Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzącej badania nad społecznym funkcjonowaniem sztuki, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi. Emeryt.

Founder of the Department of Sociology of Art at the University of Lodz, researching the social functioning of art, a lecturer at the Film School in Lodz. Pensioner.