Konkurs reportaży telewizyjnych

Brak komentarzy

Chore bydło kupię / I Will Buy Sick Cattle
reżyseria / directed by: Tomasz Patora, Patryk Szczepaniak
(2019), 34’ /TVN/

Dziennikarze postanowili odkryć, co kryje się za pojawiającymi się w całej Polsce ogłoszeniami dotyczącymi skupu bydła „pourazowego” lub „w każdym stanie”. Eufemizmy te oznaczały chęć zakupu od rolników chorych, a nawet padłych, krów. Proceder odbywał się od lat na masową skalę za cichym przyzwoleniem służb weterynaryjnych.

Journalists discovered a nation-wide scandal concerning farmers selling sick and dead cattle to the butchers. Dealings took place for years with silent permission from veterinary service.

Środa 20 listopada, 16:45 + spotkanie z Tomaszem Patorą i Patrykiem Szczepaniakiem /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 04:45 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 11:45 /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 11:45 AM /Muzeum Kinematografii/

 

   

 


Doktorat z bezdomności/ Ph.D. On Homelessness
reżyseria / directed by: Magdalena Majewska (2019) 24’ /Telewizja Polska/

Paweł jest bezdomny. Od wielu lat pił, ale od czterech jest trzeźwy. Gra w teatrze i zaczyna pracę nad doktoratem z bezdomności.
Chce pokazać czym jest kryzys bezdomności i jak można z niego wyjść, otrzymując mądrą pomoc.

Pawel is homeless. He had been drinking for many years, but now he is sober. He plays in a theatre and just started his Ph.D. on homelessness. He wants to investigate the homeless crisis and show solutions to overcome it.

Środa 20 listopada, 09:00 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 09:00 AM /Muzeum Kinematografii/
Piątek 22 listopada, 19:45 + spotkanie z Magdaleną Majewską /Muzeum Kinematografii/,
Friday 22 November, 07:45 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/

 

          

 


Gwałt w szpitalu / Rape In A Hospital
reżyseria / directed by: Agnieszka Madejska (2019), 15’ /TVN/

Wiosną 2019 roku polskie media obiegła wiadomość, że na oddziale dla dorosłych szpitala psychiatrycznego została zgwałcona 15-letnia dziewczynka po próbach samobójczych. Władze szpitala opisywały wydarzenie jako incydentalne i przypadkowe, jednak dzieci skrzywdzonych w tym szpitalu jest więcej.

In the spring of 2019 Polish media spread the shocking message that a 15-year-old suicidal girl was raped in a psychiatric ward for adults. The hospital authorities described the event as incidental but it turned out that there were more violated children.

Środa 20 listopada, 16:45 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 04:45 PM /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 11:45 + spotkanie z Agnieszką Madejską /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 11:45 AM + Q&A /Muzeum Kinematografii/

 


Klątwa obfitości/ The Curse of Abundance
reżyseria / directed by: Ewa Ewart (2018), 69’ /Piotr i Sylwia Krupa/

W 2007 roku bogaty w ropę Ekwador zaproponował, aby pozostawić w ziemi część zasobów ropy naftowej, jakie znajdują się w Amazonii, w zamian za finansową rekompensatę ze strony międzynarodowej społeczności. Udało się uratować Narodowy Park Yasuni – jeden z najważniejszych ekosystemów na Ziemi, a także dwa rdzenne plemienia.

In 2007 oil-rich Ecuador proposed to leave some of its Amazonian oil reserves in the ground in exchange for financial compensation from the international community. Yasuni National Park – one of the most vital ecosystems on Earth and two indigenous tribes.

Środa 20 listopada, 10:30 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 10:30 AM /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 17:15 + spotkanie z Ewą Ewart /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 05:15 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/

 

         

 


Las, który leczy / Forest That Heals
reżyseria / directed by: Beata Hyży-Czołpińska (2019), 32’ /Telewizja Polska/

Katarzynę od zawsze interesowało to, czego nie widać – wnętrze człowieka i tajemnice natury. Dlatego została psychiatrą, a doktorat zrobiła z etnobotaniki. Zaczęła kształcić się w tym, co nauka współczesna nazywa terapią
lasem. Nie zastąpi ona leków, ale może być traktowana jako profilaktyka i wspomaganie.

Katarzyna was always interested in things one could not see – a man’s mind and mysteries of nature. That is why she became a psychiatrist and got her Ph.D. in ethnobotany. She studies forest therapy that cannot be substituted for medicine but can be treated as a form of preventive treatment.

Środa 20 listopada, 09:00 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 09:00 AM /Muzeum Kinematografii/
Piątek 22 listopada, 19:45 + spotkanie z Beatą Hyży-Czołpińską /Muzeum Kinematografii/,
Friday 22 November, 07:45 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/

 

         

 


Mali bohaterowie / Little heroes
reżyseria / directed by: Monika Meleń (2019), 12’ /Telewizja Polska Kraków/

Jak oswoić śmierć dziecka? Jak żyć z ciężką, nieuleczalną chorobą syna lub córki? Przedstawiony w filmie świat małych i dużych bohaterów to świat, w którym siłę trzeba brać z wnętrza siebie.

How do you live with your child’s death? How do you live with an incurable disease of your son or daughter? The films show the world of small and big heroes where the strength comes from the inside.

Środa 20 listopada, 09:00 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 09:00 AM /Muzeum Kinematografii/
Piątek 22 listopada, 19:45 + spotkanie z Moniką Meleń, Romanem Piotrowskim, autorem zdjęć i bohaterkami reportażu /Muzeum Kinematografii/,
Friday 22 November, 07:45 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/

 

         

 


Nie jesteśmy aniołami / We Are Not Angels
reżyseria / directed by: Grzegorz Kuczek (2018), 14’ /TVN/

Były ministrant w jednej z parafii we wschodniej Polsce przez kilka lat w sobie tajemnicę wykorzystania go seksualnego przez tamtejszego proboszcza. Co się stało, gdy 21-latek ujawnił to, co przed laty łączyło go z duchownym?

For years an ex altar boy in one of the parishes in eastern Poland concealed the fact that as a child he was abused by the parish priest. What happened when the 21-year-old man revealed the events from the past?

Środa 20 listopada, 16:45 + spotkanie z Grzegorzem Kuczkiem /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 04:45 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 11:45 /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 11:45 AM /Muzeum Kinematografii/

 


Prasowanie piersi / Breast Ironing
reżyseria / directed by: Małgorzata Łupina (2018), 43’ /TVN/

W Kamerunie wciąż żywa jest mroczna tradycja przypalania piersi młodych dziewcząt. Prasowanie piersi za pomocą rozgrzanych kamieni lub drewnianych ostrzy ma powstrzymać ich wzrost. Procedura jest traumatyczna, pozostawia trudne do zagojenia rany, a często prowadzi do poważnych komplikacji zdrowotnych.

In Cameroon, a gloomy tradition of burning young girls’ breasts is still cultivated. Flattening breasts with heated stones or wooden blades inhibits their growth. The breast ironing procedure is very traumatic and the wounds heal for weeks. It often leads to serious complications and causes cancer.

Środa 20 listopada, 10:30 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 10:30 AM /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 17:15 + spotkanie z Małgorzatą Łupiną /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 05:15 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/

 

         

 


Sygnalista i jego upadek/ Whistleblower and his downfall
reżyseria / directed by: Robert Socha (2018), 23’ /TVN/

Marian Kulig ujawnił proceder ustawiania przetargów na drogi sprzęt medyczny dla szpitali w zamian za łapówki. Na ławie oskarżonych usiadło kilkunastu dyrektorów szpitali oraz kilku menadżerów Philipsa. W USA firma musiała zapłacić 4,5 mln dolarów kary za stosowanie praktyk korupcyjnych w Polsce. W kraju Kulig został surowo ukarany za to, że stanął na drodze potężnej korporacji.

Marian Kulig exposed bid-rigging for expensive medical equipment for hospitals in exchange for bribes. Several hospital directors and few Philips managers stood trial. In the USA the company had to pay a 4.5 million dollar fine for corrupt practices in Poland. In the country, Kulig was severely punished for getting in the way of the corporation.

Środa 20 listopada, 16:45 + spotkanie z Robertem Sochą /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 04:45 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/
Czwartek 21 listopada, 11:45 /Muzeum Kinematografii/,
Thursday 21 November, 11:45 AM /Muzeum Kinematografii/

 


Tam, gdzie ściany zrzucają skórę/ Where the walls shed skin
reżyseria / directed by: Ilona Ptak (2019), 23’ /Telewizja Polska Katowice/

Skaczą z dachu na dach. Nie straszne im są zarwane stropy czy tabliczki z napisem „zakaz wstępu”. Odwiedzają miejsca opuszczone, zapomniane i przeznaczone do wyburzenia po to, by znaleźć się w miejscach, gdzie czas się zatrzymał. Autorka reportażu wyrusza w niebezpieczną podroż śladami urbexerów – pasjonatów ekstremalnych wrażeń.

They jump from roof to roof and do not fear collapsed ceiling or ‘no entry’ signs. They visit derelict, forgotten or intended for demolition buildings only to feel the atmosphere of places where time stopped. The author sets on a journey following the footsteps of urbexers – enthusiasts of extreme sensations.

Środa 20 listopada, 09:00 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 09:00 AM /Muzeum Kinematografii/
Piątek 22 listopada + 19:45, spotkanie z Iloną Ptak, Bartoszem Dominikiem, autorem zdjęć i Bartłomiejem Jarząbem, montażystą /Muzeum Kinematografii/,
Friday 22 November, 07:45 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/