Poza cenzurą

Brak komentarzy

Panel dyskusyjny / Panel discussion

W 1981 roku grupa pasjonatów pod wodzą Mariana Terleckiego, wówczas 27-letniego scenarzysty i dziennikarza, stworzyła niezależną ekipę filmową działającą pod egidą NSZZ Solidarność. W stanie wojennym ekipa filmowców rejestrowała demonstracje uliczne i spotkania zdelegalizowanej Solidarności. Dzięki zaufaniu opozycji często jako jedyni byli dopuszczani z kamerą na miejsce zdarzeń o znaczeniu historycznym. Dzięki wsparciu Kościoła studio mogło się rozwijać. Od 1989 roku wytwórnia zaczęła funkcjonować pod nazwą Video Studio Gdańsk (VSG). Ekipa wytwórni rejestrowała najważniejsze wydarzenia przełomu ustrojowego lat 1989-1990: zjazd PZPR, pierwsze wolne wybory czy wizytę Lecha Wałęsy w USA.
Porozmawiamy o historii studia, o pracy poza cenzurą i o dystrybucji opozycyjnych filmów w PRL.

In 1981 a group of enthusiasts led by Marian Terlecki, at that time a 27-yearold screenwriter and journalist, created an independent film crew operating under the Polish labour union Solidarity. During the martial law, the crew registered street demonstrations and meetings of banned Solidarity. The trust of the opposition made it possible for the crew to shoot important historical events. Thanks to the support of the Catholic Church studio had the opportunity to develop. Since 1989 the studio started to operate under its current name Video Studio Gdansk (VSG). In the years 1989-1990, the crew registered the most important events of the democratic and economic transformation: the communist party congress, first free elections or the visit of Lech Walesa to the USA. We will talk about the history of Video Studio Gdansk, work beyond censorship and distribution of oppositional films in communist Poland.

Goście / Guests
Marek Łochwicki, obecny szef studia i jego założyciel, Włodzimierz Resiak i Wojciech Ostrowski, operatorzy filmowi związani ze Studiem.

Marek Łochwicki, studio’s current president and founder, Włodzimierz Resiak and Wojciech Ostrowski, studio’s cinematographers.

Środa 20 listopada, 19:00 /Muzeum Kinematografii/,
Wednesday 20 November, 07:00 PM /Muzeum Kinematografii/


Projekcje filmowe / Film screenings

Ostatki / Slavic Carnival
reżyseria / directed by Andrzej Fidyk / 1990 / 45’ / Video Studio Gdańsk

Film przedstawia ostatnie chwile Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w kuluarach Sali Kongresowej – portrety działaczy partii, scenerię polityczną, okrzyki ludzi demonstrujących przed Pałacem Kultury. Powstaje groteskowy portret minionych czasów.

The film presents the last moments of the Polish United Workers’ Party in the corridors of the Congress Hall – the portraits of party activists, political scenery, screams of people demonstrating in front of the Palace of Culture. A grotesque portrait of a by-gone era.

Sobota 23 listopada, 17:00 + spotkanie z Andrzejem Fidykiem /Muzeum Kinematografii/,
Saturday 20 November, 05:00 PM + Q&A /Muzeum Kinematografii/


Azyl dla większości / Asylum for Majority
reżyseria / directed by Olaf Olszewski (1989), 34’ / Video Studio Gdańsk

Rejestracja wybranych wydarzeń kulturalnych z obszaru twórczości niezależnej od Kongresu Kultury Polskiej (12-13 grudnia 1981 roku) do Niezależnego Forum Kultury (1 kwietnia 1989 roku).

Recording of a few independent cultural events from the Congress of Polish Culture (12-13 of December 1981) to Independent Forum of Culture (1st of April 1989).

 

O nas i za nas / About Us And For Us                                                                                                                                         reżyseria / directed by Marian Terlecki, Ryszard Grabowski / 1987 / 40’ / Video Studio Gdańsk

Kronika pobytu Jana Pawła II w Trójmieście w czerwcu 1987 roku. Symbolem pielgrzymki był ołtarz papieski, zaprojektowany przez Mariana Kołodzieja w kształcie niedokończonego statku, który przywodził na myśl strajkujących stoczniowców.

The chronicle of the visit of Pope John Paul II in Tricity in June 1987. The symbol of the pilgrimage was an altar designed by Marian Kolodziej in the form of an unfinished ship which served as the symbol of striking shipyard workers.

Piątek 22 listopada, 09:00 /Muzeum Kinematografii/,
Friday 22 November, 09:00 AM /Muzeum Kinematografii/


Opowieści okrągłego stołu / The Round Table’s Tales
reżyseria / directed by Piotr Bikont, Leszek Dziumowicz / 1989 / 56’ / Video Studio Gdańsk

Unikalny zapis historycznych rozmów, które doprowadziły do końca panowania w Polsce systemu komunistycznego. Film ukazuje zderzenie dwóch światów – pezetpeerowskich aparatczyków, którym władza już wyślizguje się z rąk i opozycjonistów, którzy już wkrótce obejmą najwyższe stanowiska w państwie.

A unique record of historical talks that led to the end of communism in Poland. The film shows the clash of two worlds – apparatchiks from the Polish United Workers’ Party slowly losing power and oppositionists who will soon seize power in the state.

Senior / Senior
reżyseria / directed by Ireneusz Engler /1990 / 58’ / Video Studio Gdańsk

Filmowy portret profesora Stanisława Stommy, prawnika, publicysty „Tygodnika Powszechnego”, polityka, założyciela koła poselskiego „Znak”, który jako jedyny w 1976 roku nie głosował za wprowadzeniem do Konstytucji zapisu o sojuszu z byłym ZSRR i o kierowniczej roli byłego PZPR.

A film portrait of Stanislaw Stomma, professor, lawyer, columnist of the ’Tygodnik Powszechny’, politician, founder of the ’Znak Association’. In 1976 he was the only one not to approve the amendment of Polish constitution regarding the Alliance with the USSR and leaving the communist party as the state leader.

Wtorek 19 listopada, 13:00 /Muzeum Kinematografii/,
Tuesday 19 November, 01:00 PM /Muzeum Kinematografii/