2012

Brak komentarzy

Droga na drugą stronę w reżyserii Ancy Damian okazał się najlepszym filmem 22. edycji Festiwalu. Reżyserka odebrała Białą Kobrę i nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 10 tys. zł.

W przekonaniu jury w składzie: Andrzej Kawala, Grażyna Kędzielawska, Jerzy Armata, Zygmunt Skonieczny, Mateusz Werner, film najpełniej wyraża główną ideę festiwalu Człowiek w Zagrożeniu.

Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich w wysokości 6 tys. zł przypadła Mirosławowi Dembińskiemu za Dzieci Kotana. Nagrodę „Cierpliwe oko” im. Kazimierza Karabasza przyznawaną przez Narodowe Centrum Kultury  w wysokości 5 tys. zł otrzymały filmy: Uwikłani w reżyserii Lidii Dudy oraz Rogalik w reżyserii Pawła Ziemilskiego.

Więcej o Festiwalu z 2012 roku

Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego dla twórcy lub dzieła „przezwyciężającego zagrożenie” w wysokości 3 tys. zł trafiła do Grzegorza Królikiewicza za film Wieczny tułacz. Laureatką nagrody – medalu Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense została Maria Zmarz-Koczanowicz za film Wiera Gran.

Nagroda Uniwersytetu III Wieku im. Heleny Kretz: Eksmisja w reżyserii Filipa Antoniego Malinowskiego, Nagroda Stowarzyszenia Nowy Obywatel „Lupa Obywatela”: Restart w reżyserii Jakuba Stożka, Dyplom Honorowy: Siloam w reżyserii Ahn Se Jina.

017 000077 000080
000101

Andrzej Strąk w rozmowie z Tomaszem Ferencem

Leave a Reply