Archive for 'Archiwum' Category

Goście / Guests Andrzej Barański Reżyser filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Director of feature, documentary and animated films. Member of the Polish Film Academy. Józef Robakowski Artysta, historyk sztuki, autor filmów dokumentalnych, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wystaw i akcji artystycznych. Współzałożyciel Warsztatu Formy Filmowej,…

Read more