1998

Brak komentarzy

Grand Prix Biała Kobra w 1998 roku przypadła Wojciechowi Staroniowi za Syberyjską lekcję.


Młoda dziewczyna tuż po studiach wyjeżdża do Rosji, na Syberię, gdzie podejmuje prace nauczycielki języka polskiego. Film pokazuje rok jej życia wśród tamtejszych Rosjan i potomków polskich zesłańców.

Więcej o Festiwalu z 1998 roku

Filmy oceniali: Henryk Dederko, Andrzej Różycki, Maria Malatyńska, Kazimierz Tarnas i Jerzy Trunkwalter.

Leave a Reply