Otwarcie festiwalu

Środa 19.11. godz.18.00

pokaz filmu:
Mocna kawa wcale nie jest taka zła

scenariusz, reżyseria: Aleksander Pietrzak
zdjęcia: Mateusz Pastewka
muzyka: Łukasz Targosz
montaż: Mateusz Rybka
produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Badi Badi FX Studio, Aeroplan, Studio Filmowe Oko
obsada aktorska: Marian Dziędziel, Dorota Pomykała, Wojciech Mecwaldowski i in.
2014, 49'

Jacek nie widział swojego syna przez 18 lat. Niespodziewanie syn pojawia się z wizytą u ojca na wsi. Film opowiada historię dwóch mężczyzn, którzy są zbyt uparci, aby się pogodzić i powiedzieć sobie co czują. W uzyskaniu zgody pomaga im żywiołowa kobieta, która od kilku lat żyje z Jackiem, oraz pewien mały chłopiec.

Multimedialna wystawa zbiorowa:
Konsumując fikcję

Biorą w niej udział artyści młodego i średniego pokolenia: Julia Kurek (ur. 1984 r.), Bartłomiej Jarmoliński (1975), Małgorzata Rozenau (1971), Artur Trojanowski (1968), Dariusz Fodczuk (1966), Jerzy Kosałka (1955).

Ekspozycja stanowi refleksję na temat cywilizacji szeroko pojętej konsumpcji. Prace są komentarzem do funkcjonowania współczesnego człowieka w fikcyjnym świecie wartości kreowanych przez multimedia (telewizję, radio, prasę, Internet) i reklamy firm wytwarzających wszelkiego rodzaju przedmioty codziennego użytku.
Wystawa pokaże zagrożenia dla kondycji człowieka, płynące zarówno z nastawienia na gromadzenie kolejnych, w istocie niepotrzebnych dóbr doczesnych, jak i rozluźniania związków międzyludzkich poprzez coraz rzadsze kontakty "twarzą w twarz". Wszystko to sprawia, że nasze życie staje się coraz bardziej wirtualne, a tym samym wyalienowane.

 



Jury

Andrzej Bednarek

Profesor Łódzkiej Szkoły Filmowej, wykładowca na Wydziale Produkcji Sztuki Filmowej i Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej. Reżyser filmów dokumentalnych i teatrów telewizji, wieloletni prorektor Łódzkiej Szkoły Filmowej ds. kontaktów międzynarodowych oraz Międzynarodowego Festiwalu Studenckiego "Mediaschool", Visiting Profesor Uniwersytetu Edge Hill w Anglii, ekspert Arts Development Center w Hong Kongu. Jako juror gości na licznych, międzynarodowych festiwalach filmowych w Europie i Azji.

Waldemar Czechowski

Operator, reżyser i producent. W latach 1972-74 zdobył dyplomy PLSP oraz Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie fortepianu w Katowicach, w 1978 roku został absolwentem Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. W świecie kina dokumentalnego działa od 30 lat. Współpracował z Telewizją, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Azji i Pacyfiku oraz placówkami naukowymi i edukacyjnymi. W 2002 roku założył portal internetowy filmu dokumentalnego www.procinema.pl oraz został prezesem Stowarzyszenia Procinema, zrzeszającego filmowców i producentów filmowych w Łodzi i twórców kultury z Polski i Europy. Wspólnie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego współtworzy koncepcję Obywatelskiej Telewizji Regionalnej. Jest zaangażowany w projekty ekologiczne i kulturotwórcze. Wyreżyserował m.in. "Śladami Vincenza", "Granit", "Dom" oraz "Lahaul".

Grzegorz Pieńkowski

Historyk filmu, tłumacz filmowy, działacz DKF i ruchu związkowego. Ukończył Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i studium na wydziale reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. W latach1977-2008 pracował w Filmotece Narodowej w Warszawie. W DKF-ach i kursach organizowanych na terenie całego kraju przez DKF-y i domy kultury dla uczniów i nauczycieli, popularyzuje wiedzę o filmie. Jest również wykładowcą historii filmu w warszawskiej Akademii Filmu i Telewizji oraz współautor leksykonu "Polski film fabularny" (Wiedza i Życie). Wiele lat współpracował z Lubuskim Latem Filmowym w Łagowie, Letnią Akademią Filmową w Zwierzyńcu i Filmovym Babim Letem w miejscowościach Cierlicko i Trinec, jako tłumacz, lektor filmowy i współtwórca programu. Jest także historykiem filmu, tłumaczem filmowym, działaczem DKF i ruchu związkowego. Wielbiciel kotów w każdej postaci.

Aleksandra Rek

Reżyser i autorka scenariuszy do filmów dokumentalnych i reportaży realizowanych dla Telewizji Polskiej to absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, gdzie ukończyła dziennikarstwo telewizyjne oraz Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie studiowała kulturoznawstwo. Obecnie jest studentką Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie. Od dziewięciu lat nieprzerwanie związana z TVP Łódź, zrealizowała kilkadziesiąt reportaży, które były emitowane na antenach ogólnopolskich takich programów jak TVP 2, TVP Info,TVP Historia czy TVP Regionalna. Jest laureatką wielu nagród na konkursach i festiwalach. W 2013 roku otrzymała tytuł "Dziennikarza Roku" w konkursie łódzkiego oddziału Stowarzyszenia DziennikarzyPolskich.

Tadeusz Wantuła

Filolog i filmoznawca, działacz społeczny i kulturalny na Zaolziu. Ukończył studia filologiczne i filmoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim a od 1975 roku działał w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym w Czechosłowacji. Sprawował urząd wiceprzewodniczącego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej oraz posła do Czeskiej Rady Narodowej. W latach 1976-90 pełnił rolę wykładowcy na Uniwersytecie Śląskim. Był również działaczem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W 1989 roku przyczynił się do powstania Komitetu Obywatelskiego w Czeskim Cieszynie, skupiającego Polaków związanych z Forum Obywatelskim. W latach 1990-91 przewodniczył wybranej przez Kongres Polaków Rady Polaków w Czechosłowacji. Jest także twórcą literackim i działaczem kulturalnym. Z jego inicjatywy powstał festiwal Cierlickie, a później Trzynieckie Lato Filmowe, którego jest dyrektorem. Współorganizuje liczne imprezy kulturalne na Śląsku Cieszyńskim.

 



Wystawy towarzyszące

Kurator: Alicja Cichowicz

 

Środa 19 listopada 2014

18.00 Otwarcie wystawy "Konsumując fikcję"
(19 listopada - 31 grudnia 2014)

Intermedialna wystawa zbiorowa (malarstwo, fotografia, wideo-performance, instalacja, obiekt).
Biorą w niej udział artyści średniego i młodego pokolenia:
Jerzy Kosałka (ur. w 1955 r.),
Dariusz Fodczuk (1966),
Artur Trojanowski (1968),
Małgorzata Rozenau (1971),
Bartłomiej Jarmoliński (1975),
Julia Kurek (1984).

Ekspozycja stanowi refleksję na temat cywilizacji szeroko pojętej konsumpcji. Prace są komentarzem do funkcjonowania współczesnego człowieka w fikcyjnym świecie wartości kreowanych przez multimedia (telewizję, radio, prasę, internet) i reklamy firm wytwarzających wszelkiego rodzaju przedmioty codziennego użytku. Komentarzem do życia w pop-kulturowym świecie celebrytów, awatarów (mniej lub bardziej fikcyjne profile na portalach społecznościowych), kolorowych magazynów, gadżetów oraz nadprodukcji rzeczy i informacji.
Wystawa pokazuje zagrożenia dla kondycji człowieka, płynące zarówno z nastawienia na gromadzenie kolejnych, w istocie niepotrzebnych dóbr doczesnych, jak rozluźniania związków międzyludzkich poprzez coraz rzadsze kontakty "twarzą w twarz". Powszechne używanie telefonii komórkowej i internetu, czerpanie wiedzy o świecie
z mediów powodują zanik potrzeby wychodzenia z domu. Wszystko to sprawia, że nasze życie staje się coraz bardziej wirtualne, a tym samym wyalienowane.


Jerzy Kosałka - obiekt


Dariusz Fodczuk, Ś́mierć na rachunku, akryl na płótnie, 100x130 cm


Artur Trojanowski, Duchy, akryl na płótnie, 195x195 cm


Małgorzata Rozenau, Ż̇ytnia, olej na płó́tnie, 62x48 cm


Bartek Jarmoliń́ski, z cyklu Polski eksport, fotografia


Julia Kurek, Barbie's American Dream, wideo-performance, fot. Masza Kopecka

 


XXIV Festiwal 19 - 22 listopada 2014

na wszystkie imprezy
festiwalu wstęp jest wolny

 



Nagrody

 

Biała Kobra
nagroda Prezydenta Miasta Łodzi
w wysokości 12.000,00 zł

otrzymuje

Henryk Dederko, autor filmu "Witajcie w bezdomności". Uzasadnienie jury: Za poruszenie ważkiego tematu społecznego oraz spojrzenie na jedną z form równoległej rzeczywistości.

Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich
w wysokości 5.000,00 zł

otrzymuje

Piotr Stasik, autor filmu "Dziennik z podróży".
Uzasadnienie jury: Za ukazanie wartości więzów międzypokoleniowych.

Nagroda "Cierpliwe oko" – nagroda im. Kazimierza Karabasza przyznawana przez Narodowe Centrum Kultury
w wysokości 10.000,00 zł

otrzymuje

Paweł Łoziński, autor filmu "Werka".
Uzasadnienie jury: Za cierpliwość i empatię w ukazaniu bohaterki filmu.

"Człowiek przezwyciężający zagrożenie" – Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego
w wysokości 4.500,00 zł

otrzymuje

"przezwyciężający zagrożenie" film Katarzyny Dąbkowskiej "Między światami".
Uzasadnienie jury: Za przełamanie milczenia wobec ważnego problemu cywilizacyjnego.

Nagroda – medal Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense

otrzymują

Uwe von Seltmann i Gabriela von Seltmann, autorzy filmu "Boris Dorfman – A Mentsh".
Uzasadnienie jury: Za zachowanie pamięci o kulturze jidysz.

Nagroda rzeczowa Uniwersytetu III Wieku im. Heleny Kretz

otrzymuje

Arkadiusz Gołębiewski, autor filmu "Dzieci kwatery Ł". Uzasadnienie jury: Za zwrócenie uwagi na nierozwiązane problemy polskiej historii.

Dyplomy honorowe otrzymują:

- Vahram Mkhitaryan, autor filmu "Pieśń pasterza". Uzasadnienie jury: Za estetyczną i emocjonalną wrażliwość dokumentalisty;
- Wiesława Piećko, autorka filmu "Iskierka". Uzasadnienie jury: Za uważne oko realizatora, towarzyszące rodzinom dzieci niepełnosprawnych;
- Ewa Golis, autorka filmu "Szpila". Uzasadnienie jury: Za użycie niekonwencjonalnego języka w ukazaniu ciekawej osobowości;
- Maciej Cendrowski, autor filmu "Jutta i ja". Uzasadnienie jury: Za wiarygodne ukazanie procesu poszukiwania własnych korzeni kulturowych.

 



Program


Środa 19 listopada 2014

kino Kinematograf w Muzeum Kinematografii

10.00 – 11.40 I PRZEGLĄD KONKURSOWY, 97'

Jutta i ja
reż.Maciej Cendrowski, 2014, 35'
Egzamin z człowieczeństwa
reż. Łukasz Kowalski, 2014, 11'30''
5 lat 5 dni
reż. Katarzyna Jaworska, 2013, 50'

12.30 – 14.15 II PRZEGLĄD KONKURSOWY, 93'

Szpila
reż. Ewa Golis, 2014, 30'
Siłaczka
reż. Kacper Czubak, Iwona Kaliszewska, 2014, 16'
Tak daleko, tak blisko
reż. Anna Kuśmierczyk, 2014, 46'51''

15.30 -17.15 III PRZEGLĄD KONKURSOWY, 86'

Salon sióstr W.
reż. Jakub Stożek, 2013, 30'
Bożena i Paweł
reż. Kamil Iwanowicz, 2014, 5'
Witajcie w bezdomności
reż. Henryk Dederko, 2014, 51'

18.00 OTWARCIE FESTIWALU

pokaz filmu "Mocna kawa wcale nie jest taka zła"-
reż. Aleksander Pietrzak, 2014, 49'

otwarcie multimedialnej wystawy "Konsumując fikcję"


Czwartek 20 listopada 2014

kino Kinematograf w Muzeum Kinematografii

10.00 -12.10 IV PRZEGLĄD KONKURSOWY, 121'

Pod opieką operacyjną
reż. Anna Piasek-Bosacka, 2013, 50'47
Pozwól kochać, pozwól marzyć
reż. Monika Nawrot, Dominik Górski , 2013, 54'30"
Arena
reż. Piotr Bernaś, 2013, 16'

13.00 -14.10 V PRZEGLĄD KONKURSOWY, 66'

Punkt wyjścia
reż. Michał Szcześniak , 2014,26'
Werka
reż. Paweł Łoziński , 2014, 40'

15.30 – 17.45 VI PRZEGLĄD KONKURSOWY, 127'

Samolub
reż. Tomasz Wiśniewski, 2013, 29'65"
Wybaczyć wszelkie zło
reż. Grzegorz Linkowski, 2013, 45'47"
Krakowiaczek ci ja
reż. Ryszard Kaczyński, Piotr Morawski, 2013, 51'36

19.00-21.40 VII PRZEGLĄD KONKURSOWY, 150'

Dzieci kwatery "Ł"
reż. Arkadiusz Gołębiewski, 2014, 52'
Kontrapunkt
reż. Andrzej Papuziński, 2014, 29'
Razem
reż. Maciej Adamek, 2014, 51'40"
Joto Giotto Dimitrow
reż. Zdzisław Siwik , 2014, 29'


Piątek 21 listopada 2014

kino Kinematograf w Muzeum Kinematografii

10.00 – 11.40 VIII PRZEGLĄD KONKURSOWY, 92'

Krzyż i Dharma
reż. Jarosław Mańka i Maciej Grabysa, 2013, 26'
Mój najszczęśliwszy dzień
reż. Michał Bukojemski, 66'

12.30 – 14.00 IX PRZEGLĄD KONKURSOWY, 85'

Dzieci dzwonią
reż. Andrzej Mańkowski , 2014, 30'
Iskierka
reż. Wiesława Piećko, 2014, 55'

15.00 – 17.15 X PRZEGLĄD KONKURSOWY, 128'

Prawo do miłości
reż. Małgorzata Frydrych, 2013, 25'
Pieśń pasterza
reż. Vahram Mkhitaryan, 2014, 30'
Dom
reż. Józef Szymura, 2014, 19'
Mężczyzna zamknięty w ciele kobiecym
reż. Dariusz Goliński, 2014 , 23'20
Między światami
reż. Katarzyna Dąbkowska, 2014, 30'

18.00 – 21.15 XI PRZEGLĄD KONKURSOWY, 186'

Boris Dorfman – A Mentsh
reż. Uwe i Gabriela von Selt , 2014, 52'
Kostiuchnówka – żywa historia
reż. Zygmunt Skonieczny, 2014, 29'18''
Obietnica dzieciństwa
reż. Ryszard Kaczyński, Piotr Morawski, 2013, 51'36''
Dziennik z podróży
reż. Piotr Stasik, 2013, 52'


Sobota 22 listopada 2014

kino Kinematograf w Muzeum Kinematografii

18.00 Uroczyste zamknięcie 24. Festiwalu Mediów w Łodzi "Człowiek w Zagrożeniu"- wręczenie nagród, pokazy filmów nagrodzonych "Białą Kobrą" – Grand Prix Festiwalu i innymi nagrodami.